7 de mayo de 2009

Bob esponja y el capitán spook

El otro día en Zaragoza los euskalerriko eskautak (scouts vascos) pusieronme este vídeo y me molo la hostia, dan ganas de llamarse Ibarretxe!! Ponlo en HQ y ya verás que viaje!!.

6 comentarios:

Txoko dijo...

Gernikako arbola
da bedeinkatua
Euskaldunen artean
guztiz maitatua.
Eman ta zabal zazu
munduan frutua
adoratzen zaitugu
arbola santua

Mila urte inguru da
esaten dutela
Jainkoan jarri zuela
Gernikako arbola.
Zaude bada zutikan
orain da denbora
eroritzen bazera
arras galdu gera

Ez zera eroriko
arbola maitea
baldin portatzen bada
Bizkaiko Juntia.
Laurok hartuko degu
pakian bizi dedin
euskaldun jendia.

Betiko bizi dedin
Jaunari eskatzeko
jarri gaitezen danok
laister belauniko.
Eta bihotzetikan
eskatu ezkero
arbola biziko da
orain eta gero.

Arbola botatzia
dutena pentsatu
denak badakigu.
Ea bada jendia
denbora orain degu
erori gabetanik
eduki behar degu.

Beti egongo zera
uda berrikoa
lore aintzinetako
mantxa gabekoa.
Erruki zaite bada
bihotz gurekoa
denbora galdu gabe
emanik frutua.

Arbolak erantzun du
kontuz bizitzeko
eta bihotzetikan
Jaunari eskatzeko,
gerrarik nahi ez degu
pakea betiko,
gure lege zuzenak
hemen maitatzeko.

Erregutu diogun
Jaungoiko Jaunari
pakea emateko
orain eta beti.
Baita indarra ere
zerorren lurrari
Euskal Herriari.

Choquez dijo...

Amigho, una precisión, Euskalherria lleva hache, usted lo ha puesto sin hache.

Choco dijo...

Ya lo he corregido

CDM tipografo outsider dijo...

gracias señor catedrático de euskera!!

Elel dijo...

jijijijijijijiji...

el Mago del color dijo...

me pone la música mogollón!! mola